Destinační agentura BRDY

Destinační agentura Brdy je organizační složkou Ekologického centra Orlov o.p.s. (dále jen ECO) pro region Brdy, který navazuje na jeho snahu od roku 2013 při vyhlašování CHKO Brdy. ECO po celou dobu koncepčně vytváří návštěvnickou strukturu pro oblast Brd a připravuje podporu návštěvnické struktury nejen tvorbou nových aktivit, ale i spoluprací s ostatními zainteresovanými subjekty v regionu. Na základě těchto zkušeností proto vznikl projekt Destinační agentury Brdy, který v souladu s dalšími aktitami ECO (Dům NATURA, areál Orlov, Geopark Barrandien, Sphingidae Museum) a ve spolupráci se spolupracujícími subjekty zahájil projekt  destinačního managementu zaměřeného na zachování přírodní rozmanitosti Brd.

Destinaci cestovního ruchu lze chápat jako přirozený územní celek, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti odlišné od jiných destinací. Mezi ony jedinečné vlastnosti patří nabídka aktivit a s nimi spojená zařízení, služby a infrastruktura cestovního ruchu. Právě pro tyto jedinečné vlastnosti se územní celek stává atraktivním pro návštěvníky a celkově tak podporuje rozvoj cestovního ruch na území. Pod turisticky atraktivními aktivitami si můžeme představit např. možnost prohlídky kulturní či přírodní památky, nabídku sítě cyklistických, turistických tras a v první řadě ochranu přírody díky šetrné turistice.

Zvyšování důrazu na ochranu přírody při cestovním ruchu nelze realizovat bez zapojení místních komunit. Prot se partnery Destinační agentury Brdy staly města a obce z regionu.

Partneři DA Brdy: Strašice, Rožmitál pod Třemšínem Jince, Spálené Poříčí, Mirošov, Obecnice, Chaloupky a další subjekty z regionu.

Destinaci musíme chápat jako cílovou oblast v daném regionu, která je významná určitou aktivitou cestovního ruchu. Pod tímto pojmem je možno představit i celou zemi, region, město a další oblasti, pro které je typická vysoká koncentrace návštěvníků. Vzhledem situaci, která vznikla zrušením Vojenského újezdu Brdy a vyhlášením CHKO Brdy, se takovým územím staly Brdy.

Více o Destinační agentiře Brdy a o Brdech vůbec  naleznetet na samostatných stránkách DA Brdy: www.poznejbrdy.cz

 

Destinační agentura