Destinační agentura BRDY

Destinační agentura Brdy je samostatným projektem Ekologického centra Orlov o.p.s. (dále jen ECO) pro region Brdy, který navazuje na jeho snahu od roku 2013 při vyhlašování CHKO Brdy. ECO po celou dobu koncepčně vytváří návštěvnickou strukturu pro oblast Brd a připravuje podporu návštěvnické struktury nejen tvorbou nových aktivit, ale i spoluprací s ostatními zainteresovanými subjekty v regionu. Na základě těchto zkušeností proto nyní přichází s projektem destinační agentura Brdy – destinační management, který je dnes v cestovním ruchu samozřejmostí. Zároveň v souladu se svými aktivitami (Dům NATURA, připravovaný areál Orlov a další) a ve spolupráci se spolupracujícími subjekty navrhuje zahájení projektu destinační agentura Brdy – destinační management. Tento projekt vytváří ucelený systém zpracování problematiky rozšíření atraktivity regionu Brd se všemi aspekty cestovního ruchu a poskytuje profesionální servis návštěvníkům, což vede ke zvýšení zájmu o Brdy.

Destinaci cestovního ruchu lze chápat jako přirozený územní celek, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti odlišné od jiných destinací. Mezi ony jedinečné vlastnosti patří nabídka aktivit a s nimi spojená zařízení, služby a infrastruktura cestovního ruchu. Právě pro tyto jedinečné vlastnosti se územní celek stává atraktivním pro návštěvníky a celkově tak podporuje rozvoj cestovního ruch na území. Pod turisticky atraktivními aktivitami si můžeme představit např. možnost prohlídky kulturní či přírodní památky, nabídku sítě cyklistických, turistických tras apod.

Destinaci lze chápat jako cílovou oblast v daném regionu, která je významná určitou aktivitou cestovního ruchu. Pod tímto pojmem je možno představit i celou zemi, region, město a další oblasti, pro které je typická vysoká koncentrace návštěvníků. Z marketingového pohledu je destinace produktem cestovního ruchu. Vzhledem situaci, která vznikla zrušením Vojenského újezdu Brdy a vyhlášením CHKO Brdy, se takovým územím staly Brdy. Proto přichází náš projekt, který chce toto místo zaplnit.

Víme, že existuje mnoho snah a názorů, ale domníváme se, že existuje společný zájem o uchopení potenciálu nově zpřístupněného území. Musíme si uvědomit přínos společného postupu při zvýšení návštěvnosti regionu. Tato skutečnost přináší přínos nejen ekonomický, ale zvyšuje se i prestiž měst, obcí a organizací v regionu. Přináší to nejen zvýšení pracovních míst, ale i další problémy jako je infrastruktura, doprava, ochrana přírody a další. Proto navrhujeme zahájení projektu Brdy – destinační management v navrhované struktuře partnerů.

Věříme, že webové stránky regionu Brdy se stanou místem informací o dění v Brdech.

Destinační agentura