Ekologické centrum Orlov

Omlouváme se za dočasné omezení webových stránek Ekologického centra Orlov o.p.s

V současné době dochází k aktualizaci a optimalizaci všech našich webových stránek, které byly zřízeny pro jednotlivé projekty EVVO. Zároveň došlo k rozdělení stránek podle hlavních činností Ekologického centra Orlov.. Věříme, že oceníte větší přehlednost a snazší dostupnost informací o našich aktivtách a projektech.

Nově naleznete informace o nás na nově upravených a aktualizovaných stránkách:

1) Dům NATURA:  web: www.dumnatura.cz , Facebook:  facebook.com/dumnatura/ ,

2) Museum Sphingidae: www.sphingidae-museum.com ,

3) Destinační agentura Brdy organizační složka ECO: www.regionbrdy.cz, www.poznejbrdy.cz, které budpu spuštěny 15. dubna 2018 společně s Facebookem.

4) Ekologické centrum Orlov: Nově upravené stránky www.eco-centrum.cz budou spuštěny 31. května 2018. Naleznete na nich přehled všech realizovaných projektů, informace k probíhajícím projektům, ale i ekoporadnu a přehled plánovaných aktivit se spolupracující subjekty pro rok 2018.

5) Geopark Barrandien: organizační složka: v průběhu května budou otevřeny stránky Geoparku Barrandien, který se 26. dubna stal kandidátským národním geoparkem.

V případě potřeby informací či dotazů se obracejte v otázkách:

1) EVVO: -  mail: info@eco-centrum.cz

MVDR. Luboš Gardoň       725 373 049   - organizační záležitosti
Mgr. Jana Fischerová        601 105 690 - objednávky programů a informace o akcích

2) Ochrana přírody, spolupráce a mezinárodní projekty: mail: gardon@eco-centrum.cz

MVDR. Luboš Gardoň       725 373 049   - manažer

 

 

 

 

cebook.com/dumnatura/   ,

Stránky EKOPORADNY jsou dočasně nedostupné. V případě potřeby nás kontaktujte na telefoních číslech EVVO.

V případě zájmu informací o programech EVVO nás kontaktujte:
mail: info@eco-centrum.cz