Ekologické centrum Orlov

Ekologické centrum Orlov o.p.s. (zkratka ECO) je od roku 2011 součástí koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje. Jeho cílem je přiblížit přírodu všem zájemcům a umožnit jim seznámení s moderním přístupem k ochraně životního prostředí.  Nabízíme a realizujeme programy pro mateřské, základní i střední školy, organizace, vědecké instituce i širokou veřejnost. Usilujeme o co největší pestrost a zajímavost nabízených aktivit.

Přehled jednotlivých programů naleznete v menu pod odkazy:

 • Mateřské školy
 • První stupeň ZŠ
 • Druhý stupeň ZŠ
 • Střední školy
 • Veřejnost

Základní témata zpracovaná pro jednotlivá vzdělávací období:

 • Stromy, les, ekosystém lesa
 • Voda, ekosystém rybníků, potoků, řek, mokřadů
 • Ekosystém louka
 • Farma
 • Chovatelství
 • Příroda v jednotlivých ročních obdobích
 • Ochrana přírody
 • Brdy
 • Energie
 • Zkoumání přírody