Sbírková činnost

Sbírka Sphingidae

Ekologické centrum Orlov o.p.s. sbírku Sphingidae nabylo nákupem a spravuje ji svou organizační částí Museum sphingidae. Sbírka, která je zapsaná do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR, má vytvořeny vlastní webové stránky www.sphingidae-museum.com, kde je možné nalézt další bližší údaje.

Muzeum a DNA

Muzeum využívá nejmodernějších metod při zařazování exemplářů do systému druhů a podruhů. Jako jedno z mála pracovišť určuje druhy i za pomocí metody analýzy DNA. V této oblasti spolupracuje s University of Guelph, Biodiversity Institute of Ontario, Canadian Centre for DNA Barcoding., kde se spolupodílelo na vytvoření databáze DNA u čeledi Sphingidae zhruba ze 40 %.

V současné době muzeum navázalo spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Mendelovou univerzitou Brno, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat v oblasti sekvenace DNA.

Úspěchy muzea

Objevy a popisy nových druhů lišajů

 • Ambulyx marissa, Eitschberger & Melichar, 2009
 • Ampelophaga nikolae, Haxaire & Melichar, 2007
 • Angonyx chelsea, Eitschberger & Melichar, 2009
 • Angonyx williami, Eitschberger & Melichar, 2009
 • Coenotes jakli, Haxaire & Melichar, 2007
 • Dahira jitkae, Haxaire & Melichar, 2007
 • Dahira klaudiae, Brechlin, Melichar & Haxaire, 2006
 • Dahira uljanae, Brechlin & Melichar, 2006
 • Daphnis hypothous crameri, Eitschberger & Melichar, 2010
 • Daphnis kitchingi, Haxaire & Melichar, 2011
 • Daphnusa zythum, Haxaire & Melichar, 2009
 • Euchloron megaera asiatica, Haxaire & Melichar, 2009
 • Falcatula svaricki, Haxaire & Melichar, 2008
 • Kentrochrysalis heberti, Haxaire & Melichar, 2010
 • Nephele xylina rybari, Haxaire & Melichar, 2011
 • Nephele xylina socotrensis, Haxaire & Melichar, 2011
 • Platysphinx zabolicus, Haxaire & Melichar, 2007
 • Pseudoclanis molitor transversa, Haxaire & Melichar, 2011
 • Psilogramma bacanensis, Eitschberger & Melichar, 2011
 • Psilogramma manjunatha, Eitschberger & Melichar, 2011
 • Rhagastis diehli ,Haxaire & Melichar, 2010
 • Rhodoprasina mateji, Brechlin & Melichar, 2006
 • Rufoclanis haxairei, Melichar, 2011
 • Rufoclanis numosae rostislavi, Haxaire & Melichar, 2009
 • Theretra tomasi, Haxaire & Melichar, 2008
 • Zacria vojtechi, Haxaire & Melichar, 2003