Brdy

Území je z převážné části zalesněno, velmi významným prvkem jsou však bezlesí zaniklých vesnic s velikými populacemi kosatce sibiřského a dopadové plochy vojenského cvičiště pokryté vřesovišti a rašeliništi.

Poněkud odlišný charakter mají Střední a Jižní Brdy.