Příbramsko

Podél kraje Brd lze dosud nalézt zachovalejší luční komplexy. Jinak je krajina silně využívána, charakteristickým rysem jsou výsypky po těžbě stříbrné a později uranové rudy.