Ochrana přírody

Všude na světe člověk svojí činností ovlivňuje původní přírodní podmínky. Krajina je staletí měněna jeho činností a v mnoha případech člověk přírodu poškodil a dále poškozuje. V současné době dochází k tomu, že si začínáme uvědomovat odpovědnost za stav přírody a za to, v jaké podobě ji předáme dalším generacím. Jsou přijímány zákony, vydávány vyhlášky a nařízení, které mají negativním vlivům zabránit. Musíme si ale položit otázku, jaký to bude mít smysl, když si každý z nás neuvědomí jedinečnost prostředí kolem sebe. Je pravdou, že se vyhlašují území pod ochranou, které jsou ekologicky cenná, ale příroda je všude kolem nás. Je správné chránit neporušenou přírodu, ale je nutné udělat i něco pro změnu přístupu k nejbližšímu okolí. My se budeme snažit v této části našeho webu přinést informace o správě ochrany přírody, její struktuře (národní park, chráněná krajinná oblast, rezervace, památky, přírodní parky a památné stromy), chráněných a ohrožených zvířatech a rostlinách, ale také o nových postupech a pohledech na ochranu přírody. Budeme k tomu využívat i připravovanou poradnu. Seznámíme vás zde s regionem, který je pro nás zájmový. Protože sídlíme v Příbrami, budeme se zabývat oblastí Brd, Příbramska, Rožmitálska, Hvožďanska. Postupně vám na našich stránkách představíme všechny evropsky významné lokality našeho regionu a většinu chráněných a ohrožených druhů zvířat a rostlin. Budeme připravovat akce, na kterých přivítáme i vaši pomoc a spoluúčast. Vždy razím jednu myšlenku: „ Je snazší uspořádat konferenci o ochraně životního prostředí, než zvednout lístek od autobusu“. My chceme začít tím lístkem a věříme, že ze spousty drobných věcí se může skládat velká věc.

Za celý kolektiv Ekologického centra Orlov o.p.s.
MVDr. Luboš Gardoň