Velšský pony

Pict-20

Původ a historie:

Původním domovem velšského poníka je drsná oblast Walesu ve Velké Británii. Obzvlášť v horách jsou náročné podmínky - kruté zimy, minimální vegetace. Tento kraj vychoval z velšských poníků neobyčejně odolné a nenáročné koně schopné přežít i v tvrdých podmínkách. Několikrát v historii byla existence těchto poníků vážně ohrožena - například když na příkaz panovníka Jindřicha VII. měli být všichni koně menší patnácti pěstí zabiti. Přežila jen hrstka vysoko v nedostupných horách. Postupně si jich ale lidé začali více všímat a využívat je k nejrůznějším pracím - v dolech, na farmách, v lehké zápřeži, sloužili i jako koně poštovní. Byl vyšlechtěn moderní, krásnější velšský pony.

Velšský horský pony - Welsh Mountain Pony (sekce A)

Tvrdý, odvážný s výraznými pony rysy. Všechny barvy mimo strakáče. Hlava malá, suchá, dobře nasazená a zužující se k nozdrám. Oči velké, smělé a výrazné. Uši dobře nasazené, malé a bystře reagující, posazené vzhůru, úměrně blízko u sebe. Nozdry výrazné a otevřené. Čelisti a hrdlo suché a jemně řezané, s velkým prostorem v čelisti.Krd dlouhý, dobře nesený a u klisen štíhlejší, ale u dospělých hřebců s mohutným hřebenem. Plece dlouhé a dozadu šikmé. Kohoutek jemný, ne příliš ostrý. Lopatka musí být taková, aby přední noha nestála příliš pod tělem. Přední nohy směřující kolmo k zemi, v loktech volné. Dlouhé a silné předloktí, dobře vyvinutý karpální kloub, krátká plochá holeň, spěnky úměrné, kopyto dobře tvarované a tvrdé, chodidlo kulaté. Hřbet a bedra osvalená, silná a dobře vázaná. Hrudník hHluboký. Žebra dobře klenutá. Záď dlouhá a kulatá. Ocas dobře nasazený a živě nesený. Zadní nohy musí mít hlezenní klouby velké, ploché a suché, se zřetelnými patními hrboly, nesmějí být stočené ani dovnitř ani ven. Zadní nohy dobře zaúhlené. Patní hrbol nesmí přesahovat přes spojnici od sedacího hrbolu k ostruze. Spěnky úměrné. Kopyta dobře tvarovaná, tvrdá. Pohyb energický, volný a vycházející rovně z plece, vepředu dlouhý. Hlezenní klouby se dobře ohýbají a zadní nohy dopadají rovně a výrazně pod tělo.

Chováme:

Nik
Velšský kůň (pony) - sekce A
výška: 120 cm