Náš areál

Součástí areálu Ekologického centra Orlov o.p.s je zemědělská farma s naučnou stezkou, venkovní expozice obojživelníků a plazů ČR, záchranná stanice pro veverky, muzeum a plně vybavená učebna. Vše je umístěno v nádherném prostředí brdské přírody a areálu farmy Orlov. Naše snaha v budování areálu Orlov směřuje k vybudování zázemí pro vzdělávací programy připravované naším ekocentrem. Zároveň se snažíme vybudovat příjemné relaxační prostředí, které zábavnou prožitkovou formou rozšíří vědomí o naší přírodě a její ochraně. Máme co největší snahu, abychom krajině vrátili bývalou funkci, a proto zde budujeme a obnovujeme přirozené vodoteče a snažíme se původní formou zadržet vodu v krajině. Voda je důležitý prvek k rozvoji života a my jej využíváme k dotváření našich aktivit a k vytvoření příjemného místa nejen pro naše návštěvníky, ale i naše čtyřnohé přátele.

Nabízíme přirozené prostředí jako školní pomůcku a místo třídy nabízíme nádhernou přírodu. Navštivte nás a sami uvidíte. Prostřednictvím hospodářských zvířat, jež jsou na farmě, si děti osvojí pojmy, které se již dávno vytratily z našeho běžného života. Naučí se základním dovednostem a znalostem o přírodě. Zjistí, že není možné jen z přírody brát, ale že je také třeba přírodě dávat. A samozřejmě bychom chtěli děti přirozeně naučit si darů přírody vážit.
Za tímto účelem vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách.

Pro aktivnější zájemce nabízíme i využití nabídky našeho jezdeckého klubu.