Mlok skvrnitý

Image001

(Salamandra salamandra)

Jedná se dobře známý druh, který je charakteristicky zbarvený. Na většinou černém podkladě má po celém těle sytě žluté vzácněji až narůžovělé skvrny. Skvrny jsou nepravidelně rozmístěny po celém těle a mohou mít nejrůznější tvar a velikost. Každý jedinec má žlutě zbarvená oční víčka, parotidy (příušní jedové žlázy) a báze všech končetin. Také larvy mají na bázi všech končetin světlou skvrnu. Jedná se našeho největšího ocasatého obojživelníka, který dorůstá velikosti 15 až 20 cm a výjimečně i více.

Typickým stanovištěm mloků jsou kamenité svahy v okolí potoka, který je porostlý listnatým (nejčastěji bukovým) lesem. Takovéto místo jim poskytuje dostatek vhodných úkrytů a v potocích se mloci rozmnožují. Samice mloků rodí živá mláďata přímo do vody, kde larvy prodělávají svůj vývoj.  Mlok mimo larválního stádia (oproti čolkům) nikdy nežije ve vodě. Nejčastěji je lze zastihnout krátce po dešti, kdy opouštějí své úkryty, nebo navečer. Tehdy se vydávají lovit potravu, kterou tvoří většinou různí červi (žížaly), slimáci a další bezobratlí živočichové.

Nejčastěji se vyskytuje ve středních polohách, ale zasahuje i do nížin a naopak i poměrně vysoko do hor nad 1000 m n.m.. Je mozaikovitě rozšířen na většině území republiky s výjimkou jižních Čech, kde na většině míst chybí.

V České republice je zařazen do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie zranitelný.

Mlok skvrnitý
Mlok skvrnitý 
Mlok skvrnitý
Mlok skvrnitý 
Mlok skvrnitý
Mlok skvrnitý 
Larva
Larva 
Larva
Larva 
Komořany
Komořany