Čolek dunajský

Image027

(Triturus dobrogicus)

Je velmi podobný čolku velkému, od kterého se odlišuje hlavně tělesnými proporcemi. Jeho tělo je delší, díky čemuž jsou přední a zadní končetiny od sebe více vzdáleny. Také tvar hřbetního lemu je odlišný. Základní zbarvení obou pohlaví je stejné jako u čolka velkého, ale je spíše pestřejší. Dorůstá velikosti do 15 cm.

Vyskytuje se v nejrůznějších prosluněných větších vodních plochách v nižších nadmořských výškách do 250 m n.m.. Živí se různými červy a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

Vykytuje se pouze na jižní Moravě v oblasti omezenou povodím řeky Moravy a nejspodnějším tokem řeky Dyje. Pravděpodobně se kříží s čolkem velkým.

V České republice v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie kriticky ohrožený.