Užovka obojková

Image100

(Natrix natri)

Její základní zbarvení je většinou v nejrůznějších odstínech hnědé od našedlé až namodralé barvy po tmavě hnědou. Většina zvířat má okraje některých šupin bílé, jiných tmavé a to vytváří skvrnitý vzhled užovek. Za hlavou má charakteristické světlé až žluté skvrny ve tvaru půlměsíce, které jsou na obou stranách černě olemované. Břicho je černé s nepravidelnými bílými skvrnami, které jsou hlavně na okrajích štítků. Většinou dorůstá do velikosti okolo 80 cm, ale může být i přes 1 m dlouhá, přičemž samice jsou mohutnější a delší než samci.

Zdržuje se v okolí stojaté i tekoucí vody, ale může být nalezena i poměrně daleko od ní. Obývá převážně nížiny a střední polohy. Nevyhýbá se i nižším horským oblastem, ale je zde vzácnější, nejvýše byla zastižena nad 1000 m n.m. vysoko. Hlavní složkou její potravy jsou obojživelníci, jen vzácně ryby. Mláďata požírají o bezobratlé živočichy.

Při náhlém vyrušení občas tyto užovky upadnou do zvláštního stavu strnulosti - thanatózy, kdy napodobují mrtvé zvíře. Zkroutí celé tělo a přitom se většinou obrátí na záda a otevřou a zkřiví tlamku, takže vypadají jako mrtvé zvíře. Když nebezpečí pomine, tak se vrátí do normální polohy a snaží se odplazit.

Vyskytuje se na území celé republiky.

V České republice je zařazena do ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie málo dotčený.

Užovka obojková
Užovka obojková 
Dukovany
Dukovany