Užovka stromová

(Zamenis longissimus)

V naší republice je základní zbarvení této užovky nejčastěji žluto, nebo olivově hnědé. Na celém těle mají drobné světlé skvrnky, které se často shlukují. Na hlavě má žlutavé retní štítky a stejně zbarvenou skvrnu po bocích hlavy. Břicho je světle šedé až žlutavé. Mláďata jsou zbarvena velmi odlišně – na světlém těle jsou poměrně velké tmavé skvrny a za hlavou má nápadný světlý obojek. Tímto zbarvením je značně podobná užovce obojkové, od které se se ale jasně odlišuje jednobarevné a neskvrněné břicho. U nás dorůstá velikosti přes 100 cm délky a výjimečně i více než 150 cm, přičemž samci jsou větší než samice.

Většinou obývá teplé biotopy stepního charakteru, ale na některých lokalitách se naopak vyskytuje i na značně klimaticky chladných a vlhkých místech. Přesto lze za její charakteristické stanoviště považovat biotop, který je orientován spíše na jih s roztroušenými dřevinami a velmi často kamenitými svahy, kde nachází dostatek úkrytů. Hlavní složkou její potravy jsou hlodavci, ptáci (i jejich vajíčka) a ještěrky. Mláďata požírají o bezobratlé živočichy.

Vyskytuje se pouze v několika oblastech. Na jižní Moravě se jedná o Bílé Karpaty a Podyjí a v Čechách na Karlovarsku.

V České republice je zařazena do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie kriticky ohrožený.