Zmije obecná

Image112

(Vipera berus)

Vzhled zmije je docela dobře známý, ale většinu lidí překvapí, že je to s její klikatou čárou trochu jinak. Základním zbarvení se liší podle pohlaví. Samci bývají šedohnědí až stříbřití a hřbetní pruh je většinou výrazný. U samic převládá hnědavá až červenavá barva a hřbetní pruh je méně kontrastně oddělen. Ale existují i jedinci, u kterých tento popis neplatí. Známá klikatá hřbetní čára není u většiny zvířat klikatá, ale jedná se o navzájem propojené kosočtverce. Jen u některých zvířat vytváří klikatý vzor, který ale stejně nemívá tento tvar na celém těle. Méně obvyklé jsou zcela černé, nebo červenohřbeté exempláře. Břicho je šedé. Většinou má bílé retní štítky. Zmije má jako jediný náš had svislou oční zřítelnici a duhovka je červenohnědá až červená. Zmije většinou dorůstá délky okolo 50 cm, ale jsou známé i 80 cm dlouhé exempláře.

Jedovatost zmije je většinou velmi přeceňována, ale na druhou stranu občas i podceňována. Její jed nepatří mezi slabé, ale zmije ho má málo. Na vážné komplikace my musel být dospělý zdravý člověk najednou uštknut plnou dávkou od čtyř zmijí! Ale u malých dětí, starých lidí, nemocných nebo alergických osob je situace vážnější. V takovémto případě mohou nastat vážné zdravotní problémy. Proto je vždy vhodné vyhledat lékařskou pomoc

Je důležité si uvědomit, že kousnutí zmijí ještě nemusí jednoznačně znamenat intoxikaci. V některých případech had jen zastrašoval a kousl tzv. na sucho – tedy nepoužil jed. Dále jed může být vypuštěn již do oděvu (obuvi), zmije nedávno žrala a tedy ho nemá dostatek nebo dochází k výměně zubů a jedové zuby nedosedají na jedové kanálky. Těchto možností je více, ale zde jsou uvedeny nejběžnější možnosti. Proto je vždy nutné zachovat klid (i u ohrožených skupin lidí) a uvědomit si, že situace není zdaleka bezvýchodná.

Zmije nemá až tak striktně vyhraněné životní nároky jak se většinou uvádí. Přednost dává spíše vlhkým a chladnějším, ale dobře osluněným místům. Nejčastější je na okrajích lesů, kamenitých stráních a podobných místech. Nevyhýbá se ani blízkosti lidských obydlí, obzvláště ve vyšších polohách. Obývá hlavně střední a horské polohy a vystupuje až do výšky přibližně 1500 m nm.. Hlavní potravu tvoří drobní savci, dále ještěrky, žáby a mláďata požírají i bezobratlé živočichy.

Mimo nížin obývá prakticky celé území naší republiky.

V České republice je zařazena do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie zranitelný.

Samec
Samec 
Zmije obecná
Zmije obecná 
Zmije obecná
Zmije obecná 
Královec
Královec