Čolek hranatý

Image013

(Triturus helveticus)

Náš nejvzácnější čolek, který se podobá čoklu obecnému. Samci nemají ani v období rozmnožování téměř žádný hřbetní lem, ten je vytvořen pouze na ocase a je zakončen krátkým vláknem. Obě pohlaví (hlavně samci) mají na rozhraní hřbetu a boků vytvořené podélné lišty, které jim dali jejich název – čolek hranatý. Obě pohlaví jsou zbarvena převážně hnědě, samci jsou jakoby mramorovaní. Samice jsou velmi podobné samicím čolků obecných, ale mají více „masově“ zbarvené hrdlo a břicho a na chodidlech zadních nohou mají dva malé světlé hrbolky. Dorůstá velikosti až 10 cm délky, většinou je ale menší.

Obývá nejrůznější deprese zalité vodou, koleje po lesní technice, malé tůňky a další vodní plochy. Pro tento druh byla v místě jeho výskytu vytvořena kaskáda různých tůní, které mají zajistit přežití tohoto druhu v této oblasti. Živí se různými červy a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

U nás se vyskytuje pouze na velmi malém území v okolí obce Kraslice v Krušných horách na česko-německém pomezí.

V České republice je zařazen do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie kriticky ohrožený.

Podle nejnovější systematiky je řazen do rodu Lissotriton.

image013
image013 
image014
image014