Čolek karpatský

Image017

(Triturus montandon)

Tento druh je velmi podobný čolku hranatému. Také on má jakoby hranatý vzhled, což je dáno přítomností podélných kožovitých hran na bocích těla. Samci také mají minimální hřbetní lem a ploutevní lem na ocase je u obou pohlaví zakončen poměrně dlouhým vláknem, které však (hlavně u samic) může chybět. Samci mají mramorovaný, či nepravidelně skvrnitý hřbet. Samice bývají jednobarevně hnědé, ale někdy také mají náznak mramorování. Břišní část je žlutá až načervenalá. Dorůstá velikosti až 10 cm, většinou je ale menší. 

Obývá nejrůznější vodní plochy a to od těch nejmenších, jako jsou různé koleje po těžké technice či vodou zatopené deprese, tůně různých velikostí až po velké rybníky. Dává přednost středním polohám, ale vystupuje i dosti vysoko do hor nad 1000 m n.m.. Živí se různými červy a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

Čolek karpatský, jak již napovídá jeho název, žije v oblasti Karpat na východním okraji Moravy, ale obývá i Jeseníky, které geologicky patří k Českému masivu. Oblast Jeseníků představuje nejvýchodnější hranici celého areálu výskytu tohoto druhu.

V České republice je zařazen do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie kriticky ohrožený.

Podle nejnovější systematiky je řazen do rodu Lissotriton.

Příčný vrch
Příčný vrch 
Karlova studánka
Karlova studánka 
Příčný vrch
Příčný vrch