Čolek horský

Image018

(Triturus alpestris)

Samci tohoto druhu jsou dosti pestře zbarveni. Nejnápadnější na nich je jasně modrý boční pruh, nad kterým se táhne řada tmavých teček na bílém podkladě, která odděluje břicho a hřbet. Namodralá bývá i svrchní část hřbetu a také ocas má často velké jasně modré skvrny. Samci tohoto druhu mají vyvinutý jen velmi nízký hřbetní lem, který je světlý s černými skvrnami, toto zbarvení zasahuje i na okraj ocasu. Samice mají hřbet hnědavý až nazelenalý s tmavým mramorováním. Obě pohlaví mají jasně oranžově zbarvené břicho a hrdlo, které jsou beze skvrn. Většinou dorůstá velikosti do 10 cm, ale může být i větší.

Jedná se o spíše chladnomilný druh, který dává přednost zastíněným biotopům. V lese často obývá i malé a mělké kaluže na cestách, ale nejhojnější je v různých tůních a obývá i velké vodní plochy. Nejběžnější je ve střední a vyšších nadmořských výškách. V horách vystupuje nejvýše z našich čolků až do přibližně 1400 m n.m., ale byl nalezen i v oblastech s nadmořskou výškou pouze okolo 200 m n.m.. Živí se různými červy a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

Mimo některých nízko položených oblastí obývá prakticky celou republiku a lze ho považovat za náš druhý nejhojnější druh čolka.

V České republice je zařazen do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.

Podle nejnovější systematiky je řazen do rodu Ichthyosaura.

Samice
Samice 
Čolek horský
Čolek horský 
Čolek horský
Čolek horský 
Čolek horský
Čolek horský