Čolek velký

Image023

(Triturus cristatus)

Jedná se o našeho největšího čolka. Obě pohlaví jsou svrchu tmavě hnědě až černě zbarvená. Někdy, obzvláště na bocích mívají drobné bíle tečky a samci bývají ještě tmavě skvrnití. Tyto skvrny u nich v období rozmnožování zasahují i na velký, třásnitý hřbetní kožní lem, který zasahuje až na ocas, na kterém mají výrazně stříbřitě zbarvení pruh. Břišní strana u samců i samic je oranžová, někdy žlutá. Na tomto podkladu jsou nepravidelné černé skvrny nejrůznějších tvarů. Hrdlo je tmavé, celé velmi jemně světle skvrnité. Většinou dorůstá velikosti okolo 13 cm, ale jsou známí jedinci dlouzí až 20 cm.

Většinou obývá větší a hlubší vodní nádrže, ale může se vyskytovat i malých vodních plochách. Nejběžnější je v nížinách a nižších středních polohách, ale vystupuje až do téměř 800 m n.m.. Živí se různými červy a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

Je rozšířen mozaikovitě na celém území naší republiky.

V České republice je zařazen do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.

Mohelno
Mohelno 
Čolek velký
Čolek velký 
Čolek velký
Čolek velký 
Čolek velký
Čolek velký 
Čolek velký
Čolek velký