Užovka hladká

Image109

(Coronella austriaca)

Tato užovka je velmi často zaměňována se zmijí. Její základní zbarvení je v různých odstínech hnědé až šedé barvy. Na tomto podkladě má většinou malé tmavě hnědé skvrny, které jsou seřazeny za sebou a mohou se občas slévat, že tvoří dva podélné pásy, nebo jsou naopak jako řada příčných pásků přes hřbet. Toto zbarvení může laikům připomínat zbarvení zmije. Její břicho je šedé, hnědé až červenohnědé. Dorůstá do velikosti asi 75 cm, zpravidla nebývá větší než půl metru.

Od pro laika podobné zmije obecné se liší jak zbarvením, protože nemá na hřbetě tzv. klikatou čáru (která je ve skutečnosti spíše řadou pospojovaných kosočtverců), ale i dalšími znaky: její oční zornice je kulatá a ne svislá; nemá prakticky vytvořený krk, ale hlava navazuje bez zřetelného zúžení na tělo. Tento druh je jedním ze dvou našich živorodých hadů. Také ona je ale vejcoživorodá a mláďat se líhnou ve vaječných obalech.

Tento druh dává přednost teplejším a většinou suchým, křovinatým biotopům s přítomností kamenů. Na většině míst není příliš hojná a většinou uniká pozornosti. Vyskytuje se od nížin do středních poloh, ale vystupuje až nad 700 m n.m.. Hlavní složkou její potravy jsou ještěrky a výjimečně i drobní hlodavci či hmyzožravci. Mláďata požírají o bezobratlé živočichy.

Mozaikovitě obývá téměř celou republiku.

V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie zranitelný.

Užovka hladká
Užovka hladká 
Užovka hladká
Užovka hladká 
Přestanov
Přestanov