Geologie spojuje

Geo-18

Projekt "Geologie spojuje" nebo také "Geology conects" je projektem připravovaným s geoparkem Magma (Norsko).

Projekt je financován z EHS a Norských fondů. 

Jelikož geopark Magma disponuje titulem Globální geopark UNESCO a Geopark Barrandien (jako organizační složka Ekologického centra Orlov o.p.s.) usiluje právě o získání tohoto titulu, představitelé geoparku Magma budou v rámci tohoto projektu sdílet své zkušenosti a na základě návštěvy našeho geoparku nám budou schopni poskytnout konstruktivní kritiku.