Geoškoly - projekt Národního geoparku Barrandien

Pleteni_z_papiru_2

Projekt geoškoly je zaměřený na  školy, kterým nabízí moderní formu geovědního vzdělávání, která v sobě ukrývá terénní geologické vycházky tzv. geovycházky a na ně navazující vzdělávací programy.

09.02 2021 | Současné projektyPrint  Email    Delicio.us - save this page

Záměrem projektu je pomoci dětem vytvářet vztah k přírodě a ke svému okolí. Je důležité v nich pěstovat potřebu kontaktu s přírodou a podporovat jejich schopnost v ní existovat. Projekt je zaměřen na poznávání krajiny Národního geoparku Barrandien pomocí geovycházek do přírody, které zážitkovou formou s prvky dobrodružství pomohou dětem získat vztah k místům, kde žijí. Naše cesta do minulosti jim umožní poznat svoje okolí a naučí je prozkoumávat přírodu a životní prostředí, stejně jako geologické lokality nacházející se v jejich blízkosti.
Geologie má výrazný dopad na prostředí, v kterém žijeme. Neuvědomujeme si, že naše okolí bylo vytvářeno geologickými procesy před mnoha miliony lety. Dnes tedy chodíme po historii, která je příčinou složení rostlinstva, živočišstva v regionu, ale také odpovídá za demografický vývoj a rozvoj zemědělství a průmyslu.
V rámci geovycházek budou dětem prezentovány ekologické děje a podporovány schopnosti a dovednosti zkoumání přírody na základě osobního prožitku. Na geovycházky navazují školní výukové programy, které pod vedením zkušených lektorů umožní zvýšení atraktivity výuky biologie či přírodovědy.

Zaslat na email:
Váš email:
Váš vzkaz: