Realizované projekty

 • ECO-ACT project

  Ecoact

  Projekt byl realizován ve spolupráci s mnoha patrnery a byl zaměřen na šetnou turistiku tzv. ekoturismus. 

  Detail článku
 • Brdy a NATURA 2000 kolem nás

  Natura2000

  Projekt byl realizován od 1.5.2015 do 31.10.2017.

  Byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí a Středočeského kraje.

   

  Detail článku
 • Barrandien - PŘÍBĚHY PRAVĚKU - JEDNO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

  Venceslav-brabek-a-dunkleosteus

  Projet je zaměřen na poznávání geologického dědictví v rámci Národního geoparku Barrandien. Poznávání dědictví Barrandienu  je doprovázeno Věnceslavem Brábkem, který je uměle vytvořeným průvodcem. Tohoto průvodce vytvořil paleoartista Jan Sovák. P

  rojekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

   

  Detail článku
 • Činnost krajského střediska environmentální výchovy (rok 2020)

  Pleteni-z-papiru-1

  Stejně jako v předchozím roce byla dotace na projekt: EVVO v rámci Tematického zadání "Osvětová činnost" použita na environmentální vzdělávání, poradenskou činnost a další aktivity spojené s životním prostředím a ochranou přírody. 

  V rámci roku 2020 jsme se také věnovali projektu LIFE, který plánujeme podat v roce 2021. Tento projekt bude zaměřen na raka kamenáče, invazní druhy raků a račí mor. 

  Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

   

  Detail článku
 • Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině 2.etapa

  20170308_072607

  Projekt byl pokračováním projektu Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině. A stejně jako jeho první část byl finančně podpořen Středočeským krajem.

  Detail článku
 • Provoz krajského střediska environmentální výchovy (rok 2020)

  Mlok

  Projekt byl zaměřen na vytváření technického a odborného zázemí pro naše KSEV. To bylo zaměřeno především na areál Orlov a Dům NATURA, které tvoří základní strukturu pro nabídku kvalitních vzdělávacích programů a projektů v rámci EVVO. V rámci projektu byl zajištěn provoz zázemí pro KSEV a realizovaly se drobné opravy svépomocí. Plánované aktivity byly realizovány, ale byly významně ovlivněny pandemií Covid-19. 

  Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem. 

  Detail článku
 • Brdy geologický a paleontologický poklad Čech 2.etapa

  Geo-27

  Pokračování projektu Brdy geologický a paleontologický poklad Čech  a stejně jako jeho první část byl finančně podpořen Středočeským krajem.

  Detail článku
 • Činnost krajského střediska environmentální výchovy (rok 2019)

  Pleteni-z-papiru-25

  V rámci činnosti krajského střediska environmentální výchovy jsme zrealizovali nespočet akcí pro veřejnost zaměřených ne environmentálná vzdělávání. Zajistili jsme kontaktní místo, kde se návštěvníci mohli informovat o životním prostředí, o soustavě Natura 2000 a ochraně přírody. Také jsme poskytovali poradenství v oboru ochrany přírody aj. 

  Finančně podpořeno Středočeským krajem. 

  Detail článku
 • Provoz krajského střediska environmentální výchovy (rok 2018/2019)

  Grygar-2

  V rámci projektu došlo k vytváření technického a odborného zázemí areálu Orlov je důležité pro nabídku kvalitních vzdělávacích programů. V projektu se realizovaly opravy svépomocí. Počítali jsme se  zapojením odsouzených z blízké věznice. To bylo vedeno naší snahou maximalizovat přínos pro ekocentrum a na druhé straně minimalizovat náklady na opravy a pořízení potřebného vybavení pro hospodářská zvířata. Musíme konstatovat, že se nám podařilo navázat spolupráci s Věznicí Bytíz pouze z části. Vybraní odsouzení se zúčastnili některých aktivit Ekologického centra Orlov o.p.s Jejich zapojení do pracovní činnosti nebylo v tomto projektu dosaženo vzhledem k náročným opatřením, která jsou vyžadována a potřebují delší dobu přípravy než poskytl projekt. Navázaná spolupráce, ale bude využita v realizaci dalších projektů Ekologického centra Orlov o.p.s., kde jednání s vedením věznice o zapojení odsouzených budou realizována.

  Finančně podpořeno Středočeským krajem. 

  Detail článku
 • Areál Orlov aneb u babičky na dvorku

  Orlov-4

  Rozvíjení vzdělávacích programů v oblasti domácích hospodářských zvířat a vzdělávací programy zaměřené na environmentální výchovu jsou důležitou součástí dětského života. Proto se v rámci projektu realizovalo vytvoření technického a odborného zázemí areálu Orlova, abychom mohli vzdělávací programy dále rozvíjet. 

  Projekt finančně podpořen Středočekým krajem. 

   

  Detail článku
 • Brdy geologický a paleontologický poklad Čech

  Geo-1

  V rámci projektu byly zpracovány materiály k prezentaci geologického a paleonotlogického dědictv Brd a také byly realizovány akce pro veřejnost. Mezi tyto akce patřily přednášky, besedy nebo vycházky na geologické lokality. 

  Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem. 

  Detail článku
 • Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině

  S25c-919011410510

  Projekt řešil zvýšení povědomí o biotopech mokřadů a vlhkých luk, které jsou nejdůležitější složkou biosféry kolem nás a zároveň i její nejvíce ohroženou součástí. Díky poznání podmínek ochrany biotopů mokřadů a vlhkých luk a péče o ně jsme přispěli k řešení otázky související s hospodařením s vodou v krajině.

  Zahájení projektu 3.8.2018

  Ukončení projektu 20.9.2019

  Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem. 

  Detail článku
 • Zaniklé obce v Brdech

  Domovsk_list_Svoboda

  Nikdy nekončící stěhování a plané naděje místních obyvatel na místo zvané domov...tak by se dal věčný kolotoč, který se odehrával v první polovině 20. století v oblasti Brd. 

  Detail článku
 • Letní tábor

  Nastupiste

  V letošním roce Ekologické centrum Orlov připravuje letní tábor, který proběhne ve dnech 2. 7. - 16. 7. 2021 v nádherném prostředÍ tábora Borek, který se nachází uprostřed lesů v překrásné přírodě s čistým vzduchem. Veškeré vybavení včetně koupaliště slouží pouze nám a je stvořené pro táborové hry, zážitky a nová dobrodružství.

  Na tábor se můžete přihlásit dotazníkem online či pomocí přihlášky viz níže.

   

  Termín: 2.7. – 16. 7. 2021

  Základní cena: 5.800,- Kč

  Na tábor je možné získat příspěvek FKSP a také příspěvek od zdravotní pojišťovny.

  Kontakt: info@eco-centrum.cz nebo na 725 373 049.

   

  Detail článku
 • Zeměpisná olympiáda – celostátní setkání vítězů krajských kol kategorie A a B

  Zeměpisná olympiáda  je soutěž ze zeměpisu pro žáky a studenty základních a středních škol. Je pořádána Geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou geografickou společností. Ve spolupráci našeho Ekologického centra s pořadateli z UK Praha proběhla v květnu 2014 a 2015 v našem ekocentru vícedenní soustředění vítězů krajských kol kategorie A a B.

  Detail článku
 • Zasaď si strom

  Tento projekt bylzaměřen na ochranu lesa a poznání funkce lesa. Měl dvě části.

  Projekt byl financován Středočeským krajem.

  Detail článku
 • Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

   

  Na Den Země 22.4.2021 jsme pro vás připravili akci "Na svatého Jiří vylézají hadi štíři". Dojde při ní ke znovu otevření expozice obojživelníků a plazů ČR v Domě NATURA. Program bude pokračovat i v následujícícm týdnu. Na sobotu 24.4.2021 je připravena terénní vycházka na vybranou lokalitu v soustavě Natura 2000.

  Po dobu akce budou připraveny workshopy se vzdělávacím programem pro školy. Sledujte aktualizaci, která souvisí se změnami v omezeních stanovených vládou ČR.

  Návštěvu akce nutné rezervovat na: dumnatura@eco-centrum.cz  Dne 22. dubna 2021

  v rámci Dne Země proběhne program pro širokou veřejnost V Domě NATURA od 10 - 17 hodin

  Program 22. dubna 2021:

  • Otevření Expozice obojživelníků a plazů ČR po zimování

  • Představení nových přírůstků v expozici

  • Komentovaná prohlídky sbírky Museum Sphingidae registrované v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR

  • Workshopy pro děti na téma CHKO Brdy a Obojživelníci a plazi ČR

  • Beseda s herpetologem a šéfzoologem ZOO Dvůr Králové nad Labem

  • Pokřtění pexesa Obojživelníci a plazi, které vzniklo ve spolupráci se ZUŠ Příbram

  • Velká rodinná soutěž o hodnotné ceny

   Vstupné: dobrovolné

  Přiďte těšíme se na vaši návštěvu !

   

  Detail článku
 • Farmaříme

  Jde o pokračování a rozvíjení vzdělávacích programů v oblasti domácích hospodářských zvířat, které navazuje na předešlé projekty Farma Orlov 1. etapa a Ekohrátky se zvířátky. V tomto projektu je realizována naučná stezka farmou Orlov. Každé zastavení naučné stezky projektu přinese nové informace z chovu a využití domácích zvířat. Na cestě se dozvíte, proč a na co chováme jednotlivá zvířata. Jak a kde se zpracovávají jejich produkty, ale hlavně budete mít možnost si v případě zájmu i některé činnosti spojené s chovem domácích zvířat i odzkoušet.

  Projekt financován Středočeským krajem.

   

   

   

  Detail článku
 • Venkovní expozice obojživelníků a plazů ČR

  V rámci projektu budou v areálu farmy Orlov vytvořena biotopová stanoviště pro jednotlivé druhy obojživelníků a plazů ČR. V expozici se účastníci na vlastní oči seznámí s daným živočichem, jeho biotopem a životním cyklem. Seznámí se s jeho výskytem, způsobem života, rozmnožováním a ochranou.

  Projekt byl financován Středočeským krajem.

  Detail článku
 • Ekohrátky se zvířátky

 • Čolek 2012

  Projekt byl adresován především dětem, které mají extrémní zájem o biologii a environmentální výchovu. Našim cílem bylo oslovit tímto projektem školy, žáky 5. – 9. tříd ZŠ. Na základě doporučení výběru pedagoga utvořit skupinu, realizační tým 30-ti žáků, kteří v rámci hodin přírodopisu informovali ostatní spolužáky o průběhu celého projektu. 

  Projet byl financován Středočeským krajem. 

   

  Detail článku
 • Návštěva u krmítek

  Výukový program začal při návštěvě farmy, kde jsme seznámili děti s tím co v zimě dělají naše zvířátka a čím je krmíme. Probrali jsme i co raději dát pejskovi, kočičce nebo našim mazlíčkům. V návaznosti na domácí a hospodářská zvířata jsme se seznámili s tím, jak jsou na tom volně žijící zvířata.  V rámci tohoto projektu byl připraven výukový vzdělávací program Návštěva u krmítek, který seznamuje s našimi běžnými druhy ptáků a s péčí o ně.  V rámci programu Návštěva na krmítku obdržela každá škola vhodné krmítko a klíč k určování běžných druhů ptáků.  Děti se seznámily, nejen čím ptáčky máme v zimě krmit, ale také jak ptáčky od sebe rozeznat. 

  Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

   

  Detail článku
 • Farma Orlov I. etapa

  Děti byly seznámeni s hospodařením na farmě a s jednotlivými domácími a hospodářskými zvířaty. Dozvěděly se, jaké mají potřeby, jaké jsou jejich životní cykly, co potřebují a jaký je z nich užitek. Prostřednictvím programů se děti učily nacházet vztah k přírodě tím, že jsme si  říkali, že všechno kolem nás je vlastně živé, i když se to na první pohled nezdá. 

  Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

   

  Detail článku
 • Výukové pomůcky Lepidoptera ČR

  Pod vedením zkušených pracovníků našeho muzea si budou účastníci vytvářet vlastní entomologickou sbírku na základě pozorování, odchovů a sběrového materiálu. Tato sbírka se stane výukovou pomůckou pro každou školu. Exponáty nebudou jen pouhými mrtvými tvory, ale pro účastníky projektu se každý exemplář stane živou vzpomínkou a umožní tak zpětnou vazbu a snadnější učení. Je přece lepší si říci, že tento druh jsme viděli na osice a bylo krásně slunečno, než „šprtat“ nezáživný text o tom, kde kdo žije. Vybudování a doplňování sbírky umožní i připravovaný materiál na CD – Hmyz, který seznámí s nejpočetnější skupinou živočichů. S jejich anatomií, systematikou, výskytem a zvláštnostmi. Tento materiál usnadní výuku v hodinách biologie.

  Projekt finančně podpořen Středočeským krajem. 

  Detail článku
 • Záchranná herpetologická stanice

  Záměrem projektu herpetologické stanice Ekologického centra Orlov o.p.s. je vybavit ho výukovým prostředkem pro pozorování přírody při vzdělávacích programech. Herpetologická stanice, která se  do budoucna rozšíří na záchrannou herpetologickou stanici, bude sloužit při praktické výuce biologie a ochrany těchto druhů zvířat.

  Detail článku
 • Vočert a Lazy

  Projekt ekocentra se bude věnovat EVL Vočert a Lazy a bude se zapojovat do ochrany této lokality.

  Tato lokalita je zařazena v Natura 2000 jako EVL CZ0213066 . Této lokalitě je v poslední době věnována značná pozornost. Nejedná se sice o provádění praktických managementových opatření, nicméně byla zde realizována řada zoologických a botanických průzkumů a od roku 1998 tu probíhá pravidelný monitoring místních populací obojživelníků.

  Detail článku
 • Zelené plíce – tvůj strom

  Projekt „Zelené plíce - tvůj strom“ vychází ze snahy Ekologického centra Orlov o.p.s., které  se zaměřuje především na přímý prožitek účastníků projektu. Eliminuje pouhé strohé sdělování velkého obsahu informací. Jeho cílem je, aby zapojení do projektu přinášelo osobní zkušenost a prožitek.

  Projekt finančně podpořen Středočeským krajem.

  Detail článku