Realizované projekty

 • Zeměpisná olympiáda – celostátní setkání vítězů krajských kol kategorie A a B

  Zeměpisná olympiáda  je soutěž ze zeměpisu pro žáky a studenty základních a středních škol. Je pořádána Geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou geografickou společností. Ve spolupráci našeho Ekologického centra s pořadateli z UK Praha proběhla v květnu 2014 a 2015 v našem ekocentru vícedenní soustředění vítězů krajských kol kategorie A a B.

  Detail článku
 • Farmaříme

  Jde o pokračování a rozvíjení vzdělávacích programů v oblasti domácích hospodářských zvířat, které navazuje na předešlé projekty Farma Orlov 1. etapa a Ekohrátky se zvířátky. V tomto projektu je realizována naučná stezka farmou Orlov. Každé zastavení naučné stezky projektu přinese nové informace z chovu a využití domácích zvířat. Na cestě se dozvíte, proč a na co chováme jednotlivá zvířata. Jak a kde se zpracovávají jejich produkty, ale hlavně budete mít možnost si v případě zájmu i některé činnosti spojené s chovem domácích zvířat i odzkoušet.

  Detail článku
 • Venkovní expozice obojživelníků a plazů ČR

  V rámci projektu budou v areálu farmy Orlov vytvořena biotopová stanoviště pro jednotlivé druhy obojživelníků a plazů ČR. V expozici se účastníci na vlastní oči seznámí s daným živočichem, jeho biotopem a životním cyklem. Seznámí se s jeho výskytem, způsobem života, rozmnožováním a ochranou.

  Detail článku
 • Ekohrátky se zvířátky

 • Čolek 2012

  Projekt byl adresován především dětem, které mají extrémní zájem o biologii a environmentální výchovu. Našim cílem bylo oslovit tímto projektem školy, žáky 5. – 9. tříd ZŠ. Na základě doporučení výběru pedagoga utvořit skupinu, realizační tým 30-ti žáků, kteří v rámci hodin přírodopisu informovali ostatní spolužáky o průběhu celého projektu.

  Detail článku
 • Návštěva u krmítek

  Výukový program začal při návštěvě farmy, kde jsme seznámili děti s tím co v zimě dělají naše zvířátka a čím je krmíme. Probrali jsme i co raději dát pejskovi, kočičce nebo našim mazlíčkům. V návaznosti na domácí a hospodářská zvířata jsme se seznámili s tím, jak jsou na tom volně žijící zvířata.  V rámci tohoto projektu byl připraven výukový vzdělávací program Návštěva u krmítek, který seznamuje s našimi běžnými druhy ptáků a s péčí o ně.  V rámci programu Návštěva na krmítku obdržela každá škola vhodné krmítko a klíč k určování běžných druhů ptáků.  Děti se seznámily, nejen čím ptáčky máme v zimě krmit, ale také jak ptáčky od sebe rozeznat.

  Detail článku
 • Farma Orlov I. etapa

  Děti byly seznámeni s hospodařením na farmě a s jednotlivými domácími a hospodářskými zvířaty. Dozvěděly se, jaké mají potřeby, jaké jsou jejich životní cykly, co potřebují a jaký je z nich užitek. Prostřednictvím programů se děti učily nacházet vztah k přírodě tím, že jsme si  říkali, že všechno kolem nás je vlastně živé, i když se to na první pohled nezdá.

  Detail článku