Současné projekty

 • Revitalizace hutě Barbora v Jincích

  Hut-barbora

  V rámci projektu "Revitalizace hutě Barbora v Jincích", který je financován z fondů EHP 2014 - 2021, jsme partnery městyse Jince. Jako partneři projektu budeme zajišťovat aktivity týkající se: realizace a tvorby vnitřních i vnějších expozic (hutnictví, Národní geopark Barrandien, houslista Josef Slavík aj.) , diseminace projektu, workshopy, semináře, kulturní akce atd.  

   

  Detail článku
 • Brdy a Český kras - poklad živé i neživé přírody Středočeského kraje

  2016_08_05_0125

  Projekt  „Brdy a Český kras - poklad živé i neživé přírody Středočeského kraje“  navazuje na předchozí projekt „Brdy geologický a paleontologický poklad Čech 2.etapa“.

  Nový projekt Ekologického centra Orlov o.p.s. (dále jen ECO) se zabývá nejen zpracováním materiálů o geologické a paleontologické historii Brd a Českého krasu, ale navazuje i na další předešlou činnost a projekty ECO v environmentálním vzdělávání a v ochraně přírody. Propojení původních projektových území Brd a Českého krasu dává prostor pro vysvětlení evoluce území v závislosti na jeho geologickém a paleontologickém vývoji. Navazuje tak na materiály o území ve Středočeském kraji, která jsou zařazena v soustavě Natura 2000. 

  Projekt „Brdy a Český kras - poklad živé i neživé přírody Středočeského kraje“ vychází z Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011 – 2020 a z Koncepce rozvoje Ekologického centra Orlov o.p.s. v letech 2011 - 2020.

  Projekt finančně podpořen Středočeským krajem.

  Detail článku
 • Geovycházky

  Komentovane-prohlidky

  V rámci Národního geoparku Barrandien probíhají komentované vycházky na geologicky a paleontologicky významné lokality s odborným výkladem. 

  Více zde

  Detail článku
 • Geologie spojuje

  Geo-18

  Projekt "Geologie spojuje" nebo také "Geology conects" je projektem připravovaným s geoparkem Magma (Norsko).

  Projekt je financován z EHS a Norských fondů. 

  Detail článku
 • Geoškoly - projekt Národního geoparku Barrandien

  Pleteni_z_papiru_2

  Projekt geoškoly je zaměřený na  školy, kterým nabízí moderní formu geovědního vzdělávání, která v sobě ukrývá terénní geologické vycházky tzv. geovycházky a na ně navazující vzdělávací programy.

  Detail článku
 • Indie

  Sphingidae

  Spolupráce s indickou vládou na základě Nagojského protokolu. 

  Detail článku