Připravované projekty

 • Výukové pomůcky Lepidoptera ČR

  Pod vedením zkušených pracovníků našeho muzea si budou účastníci vytvářet vlastní entomologickou sbírku na základě pozorování, odchovů a sběrového materiálu. Tato sbírka se stane výukovou pomůckou pro každou školu. Exponáty nebudou jen pouhými mrtvými tvory, ale pro účastníky projektu se každý exemplář stane živou vzpomínkou a umožní tak zpětnou vazbu a snadnější učení. Je přece lepší si říci, že tento druh jsme viděli na osice a bylo krásně slunečno, než „šprtat“ nezáživný text o tom, kde kdo žije. Vybudování a doplňování sbírky umožní i připravovaný materiál na CD – Hmyz, který seznámí s nejpočetnější skupinou živočichů. S jejich anatomií, systematikou, výskytem a zvláštnostmi. Tento materiál usnadní výuku v hodinách biologie.

  Detail článku
 • Záchranná herpetologická stanice

  Záměrem projektu herpetologické stanice Ekologického centra Orlov o.p.s. je vybavit ho výukovým prostředkem pro pozorování přírody při vzdělávacích programech. Herpetologická stanice, která se  do budoucna rozšíří na záchrannou herpetologickou stanici, bude sloužit při praktické výuce biologie a ochrany těchto druhů zvířat.

  Detail článku
 • Vočert a Lazy

  Projekt ekocentra se bude věnovat EVL Vočert a Lazy a bude se zapojovat do ochrany této lokality.

  Tato lokalita je zařazena v Natura 2000 jako EVL CZ0213066 . Této lokalitě je v poslední době věnována značná pozornost. Nejedná se sice o provádění praktických managementových opatření, nicméně byla zde realizována řada zoologických a botanických průzkumů a od roku 1998 tu probíhá pravidelný monitoring místních populací obojživelníků.

  Detail článku
 • Zelené plíce – tvůj strom

  Projekt „Zelené plíce - tvůj strom“ vychází ze snahy Ekologického centra Orlov o.p.s., které  se zaměřuje především na přímý prožitek účastníků projektu. Eliminuje pouhé strohé sdělování velkého obsahu informací. Jeho cílem je, aby zapojení do projektu přinášelo osobní zkušenost a prožitek.

  Detail článku