Brdy a Český kras - poklad živé i neživé přírody Středočeského kraje

2016_08_05_0125

Projekt  „Brdy a Český kras - poklad živé i neživé přírody Středočeského kraje“  navazuje na předchozí projekt „Brdy geologický a paleontologický poklad Čech 2.etapa“.

Nový projekt Ekologického centra Orlov o.p.s. (dále jen ECO) se zabývá nejen zpracováním materiálů o geologické a paleontologické historii Brd a Českého krasu, ale navazuje i na další předešlou činnost a projekty ECO v environmentálním vzdělávání a v ochraně přírody. Propojení původních projektových území Brd a Českého krasu dává prostor pro vysvětlení evoluce území v závislosti na jeho geologickém a paleontologickém vývoji. Navazuje tak na materiály o území ve Středočeském kraji, která jsou zařazena v soustavě Natura 2000. 

Projekt „Brdy a Český kras - poklad živé i neživé přírody Středočeského kraje“ vychází z Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011 – 2020 a z Koncepce rozvoje Ekologického centra Orlov o.p.s. v letech 2011 - 2020.

Projekt finančně podpořen Středočeským krajem.

17.02 2021 | Současné projektyPrint  Email    Delicio.us - save this page

Popis a způsob realizace:

1)      Základem projektu je přenos informací k cílovým skupinám. 
2)      Projekt je osvětový a zvyšuje povědomí o geologické a paleontologické hodnotě Brd a Českého krasu v návaznosti na  Barrandien a jeho biologický vývoj. 
3)      Zaměřuje se na prezentaci a interpretaci přírodního dědictví v rámci udržitelného regionálního rozvoje. 
4)      Zvyšuje informovanost geologického a paleontologického dědictví v návaznosti na historický vývoj v zájmovém území. 
5)      Podporuje znalost vývoje projektového území z pohledu životního prostředí, šetrné turistiky a ochrany přírody. 
6)      Podporuje koncepci práce s veřejností , která spočívá v zapojení stakeholderů i laické veřejnosti do aktivit geoparku, což bylo nastartována v předchozích projektech ECO. 
 

Projekt zahájí pilotní spuštění projektu geoškol na projektovém území.

Projekt vyplňuje bílé místo v poskytování ucelených informací a sjednocuje prezentaci zájmového území Brd a Českého krasu a interpretaci zájmového území .

 

Klíčové aktivity:
1) Vypracování materiálu o biologickém vývoji projektového území v závislosti na geologické a paleontologické historii Brd a Českého krasu.
2) Zpracovaný materiál  naváže na vytvořené soupisy geolokalit v Brdech a Českém krasu.
3) U vybraných lokalit proběhne zpracování mapových podkladů a budou vytvořeny informační materiály ve spolupráci s GÚ AV ČR, UK, ČZU.
4) Bude spuštěna aplikace o cílech a trasách v Brdech a Českém krasu, která bude obsahovat i naučné stezky v zájmovém území.
5) Budeme pokračovat ve vizualizaci průvodce Brábka, který bude představovat projektové území zábavným způsobem.
6) Budeme pokračovat v komentovaných geologických vycházkách do Brd a Českého krasu, které budou obohaceny o informace z ochrany přírody a o soustavě Natura 2000.
7) Připravíme besedy a přednášky o Brdech a Českém krasu.
8) Realizujeme workshopy zaměřené na geovědní vzdělávání v rámci EVVO.
9) Spustíme pilotní projekt geoškol v zájmovém regionu a připravíme aktivity, které podpoří zapojení škol.
10) Připravíme podklady k propojení s dalším zájmovým územím Rakovnickem.
Zaslat na email:
Váš email:
Váš vzkaz: