Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku - „Jedno velké dobrodružství

Narodni-geopark-barrrandien-page-001

Cílem projektu je propagace a popularizace Národního geoparku Barrandien v rámci území hl. m. Prahy, což tedy znamená propagaci a popularizaci pražských geologických lokalit, pražské přírody a s nimi provázanými chráněnými druhy. Jde o vysvětlení funkce národního geoparku a seznámení s nabídkou aktivit. Cílem je vytvoření jednotné prezentace NGB vůči veřejnosti, návštěvníkům Prahy, školám, odborné veřejnosti.

 

 

Účelem projektu je zviditelnit NGB v rámci území hl. m. Prahy a zároveň popularizovat a propagovat geologické lokality, pražskou přírodu, a zvláště chráněné druhy fauny a flory.

V rámci projektu chceme představit NGB v Praze, a to pomocí mediální kampaně. Dále plánujeme existující naučné stezky doplnit o QR kódy s popisy geologických území nacházejících se v místě stezky. Tyto stezky chceme prezentovat také v mobilní aplikaci „Na kole a pěšky“, která je využívána širokou veřejností.

V rámci projektu také plánujeme prezentaci vybraných deseti lokalit pomocí natočených vycházek v rámci naučných stezek tzv. videoprocházek.  

Velmi důležitým bodem projektu je příprava projektu prezentace geologické minulosti v pražském metru. V rámci tohoto projektu spustíme pilotní část, která ukáže obyvatelům Prahy a jejím návštěvníkům všudypřítomnost geologických dějů a zkamenělých obyvatelů prvohorních moří.

V rámci projektu připravíme zábavnou geo hru pro děti a dospělé, která představí všechny důležité skutečnosti spojené s NGB.

Další aktivitou projektu je příprava tzv. geopointu. Tento geopoint bude vybudován pod Barrandovským mostem nebo v Řepích. Geopointy jsou informační stanoviště, kde jsou umístěny informační materiály v interaktivní formě nebo jako letáčky, brožurky, mapy. Jsou v něm i další informace o geoparku, jeho přírodě a její ochraně, které mohou turisté využít při svých výpravách za poznáním.

V neposlední řadě je důležitou aktivitou publicita projektu. O projektu budeme informovat na webových stránkách Ekologického centra Orlov a zároveň na sociálních sítích. Připravujeme ve spolupráci s informačními centry a DMO informační kampaň, která bude zahrnovat internetové bannery a další možnosti, které nám přináší partneři NGB.