Programy pro mateřské školy

Výukové programy jsou připravovány s přihlédnutím k věku a schopnostem dětí.  S daným tématem jsou děti seznamovány formou her a různých aktivit, při kterých získávají nejen nové vědomosti, ale rozvíjejí také své smyslové vnímání, paměť i estetické cítění. Na závěr programu je pro každého přichystán malý dárek.
Po dohodě je možné uskutečnit některé programy přímo ve vaší školce.