Programy pro 1. stupeň ZŠ

Výukové programy jsou vedeny především formou zážitkových aktivit, díky kterým se žáci aktivní formou seznamují s danou problematikou. Nechybí při nich hry, plnění samostatných úkolů ani diskuse o ekologických problémech. To vše vede k rozšiřování znalostí a vnímání problematiky v širších souvislostech a vztazích. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí.