Programy pro 2. stupeň ZŠ

Výukové programy aktivní formou seznamují žáky s danou problematikou. Nechybí při nich řízená diskuse, hry ani plnění samostatných úkolů. Důraz je kladen na vnímání vztahů a souvislostí v oblasti ekologie, biologie a ochrany přírody na základě vlastního pozorování a prožitku.