Programy pro střední školy

Výukové programy pro střední školy se orientují hlavně na metody a formy zkoumání a ochrany přírody a životního prostředí. Účastníci jsou také seznamování s managementovými opatřeními v Evropsky významných lokalitách a v územích zařazených do Natura 2000.  Programy jsou zaměřeny na region Brdy a Příbramsko.