Vzdělávací programy

Výukové vzdělávací programy jsou jednou z činností našeho ekocentra. Snažíme se pomocí nich napomoci výuce v oblasti environmetální výchovy. Jejich zpracování doplňuje rámcové vzdělávací plány škol, na které navazuje a pomáhá učitelům zpestřit výuku v oblasti předmětů s přírodovědným zaměřením. V našich programech je kladen důraz na prožitkovou formu. Jde nám o to, aby účastníci našich programů měli možnost především praktického ověření vědomostí. Dáváme přednost vlastnímu pozorování a praktickému odzkoušení. Je třeba pochopit souvislosti a nezahlcovat se teoretickými informacemi..

Kde se programy odehrávají?

Vzdělávací programy zajišťované Ekologickým centrem Orlov jsou většinou realizovány v areálu Ekologického centra Orlov. Některé probíhají v blízkém okolí – v oblasti Brd.

 

Jak si objednat program v našem ekocentru?

  • Výukové programy lze objednat prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonicky na čísle 725 373 049.
  • Každý program má stanovenu pevnou délku a cenu, která se odvíjí od délky programu, náročnosti přípravy a materiálu.
  • Optimální počet účastníků je 20, maximální možný počet je 30. Minimální počet účastníků je 15. V případě nižšího počtu žáků je celková cena za program stanovena, jako kdyby žáků bylo patnáct.

Potvrzení

Pokud si program objednáte v předstihu, prosíme, abyste týden před programem telefonicky nebo emailem vaši účast potvrdili.
Způsob platby - v hotovosti na výukovém programu nebo fakturou.

 

 

LES, STROMY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Vyprávění hajného robátka ano ano ano                
Království lesa     ano ano ano ano          
Ekosystém lesa             ano ano ano ano  
Na návštěvě u skřítka Dubínka ano ano ano                
Říše stromů       ano ano ano          
Co dokáže strom             ano ano ano ano  

 


 

 

VODA, RYBNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Kde bydlí Rákosníček? ano ano ano                
Rybník, potok, řeka     ano ano ano ano          
Bez vody by to nešlo             ano ano ano ano  

 


 

 

LOUKA, POLE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Přátelé Ferdy Mravence ano ano ano                
Vandr s Krtkem ano ano ano ano              
Co se skrývá v trávě?     ano ano ano ano          
Krtek v ohrožení         ano ano ano ano ano ano  
Ekosystém louka             ano ano ano ano  

 


 

 

FARMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Malý farmář ano                    
Kozlík Pepa a jeho přátelé   ano ano                
Prohlídka farmy ano ano ano ano ano ano          
Farma ve školce ano                    
Farma na saních ano ano ano                
V ovčíně ano ano ano ano ano ano          
Z farmy až na talíř             ano ano ano ano  

 


 

 

ROČNÍ OBDOBÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
A bylo jaro ano ano ano                
Příroda se probouzí     ano ano ano ano          
Po zimním spánku             ano ano ano ano  
Malíř Podzim ano ano ano                
Čas jablečných vůní     ano ano ano ano          
Odlétáme             ano ano ano ano  
Bude zima, bude mráz ano ano ano                
Návštěva u krmítek ano ano ano                
Jak zvířata zimují     ano ano ano ano          
Království sněhu a ledu             ano ano ano ano  

 


 

 

ENERGIE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Proč mám doma teplo?       ano ano ano          
Energie jinak             ano ano ano ano  
Alternativní zdroje energie                   ano ano

 


 

 

OCHRANA PŘÍRODY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Jak se mám chovat v přírodě ano ano ano ano              
Chraň mě! ano ano ano                
Chráněná území ČR       ano ano ano          
Pomozte nám přežít!       ano ano ano          
Ochrana přírody-úkol nás všech             ano ano ano ano ano
Červená kniha             ano ano ano ano  
Biodiverzita                     ano

 


 

 

 

CHOVATELSTVÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Nejsme plyšáci ano ano ano                
Zvířecí kamarád     ano ano ano ano          
Chovatelství             ano ano ano ano  

 


 

 

BRDY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Pilská nádrž I. ano ano                  
Pilská nádrž II.     ano ano ano ano ano ano      
Brdy                 ano ano ano

 


 

 

ZKOUMÁNÍ PŘÍRODY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Dívej se a poznávej ano ano ano                
Mapy a klíče       ano ano ano          
Monitoring přírody             ano ano ano ano ano
DNA – klíč života                 ano ano ano
Neviditelný svět                     ano