Farma Orlov I. etapa

Děti byly seznámeni s hospodařením na farmě a s jednotlivými domácími a hospodářskými zvířaty. Dozvěděly se, jaké mají potřeby, jaké jsou jejich životní cykly, co potřebují a jaký je z nich užitek. Prostřednictvím programů se děti učily nacházet vztah k přírodě tím, že jsme si  říkali, že všechno kolem nás je vlastně živé, i když se to na první pohled nezdá. 

Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

 

Děti byly seznámeni s hospodařením na farmě a s jednotlivými domácími a hospodářskými zvířaty. Dozvěděly se, jaké mají potřeby, jaké jsou jejich životní cykly, co potřebují a jaký je z nich užitek. Prostřednictvím programů se děti učily nacházet vztah k přírodě tím, že jsme si  říkali, že všechno kolem nás je vlastně živé, i když se to na první pohled nezdá. Z první návštěvy si děti odnesly spoustu nových poznatků a zážitků. Některé děti si poprvé pohladily a nakrmily ovce, kozu, pohladily králíka anebo viděly bezprostřední blízkosti, kde se „bere“ mléko. Některé děti „bez předsudku“ mléko i ochutnaly…. Naší snahou bylo, aby si také děti odnesly pocit, že šetřit přírodními zdroji je vlastně úcta k přírodě. A myslíme, že poznaly sami u sebe i tuto potřebu.

Zhruba v měsíčním intervalu se opakovala návštěva farmy a to již za účelem nového programu – „Malý farmář“. Tento program měl zpětnou vazbu na první prohlídku farmy. Všichni si ověřili, co si děti zapamatovaly. Forma tohoto programu byla „šipkovaná“. Zde děti plnily úkoly na základě svých získaných znalostí. Dalším navazujícím programem při třetí návštěvě byl program „Staň se malým farmářem“. V něm si děti vyzkoušeli své dovednosti – byly připravené činnosti, které simulovaly práci na farmě a  péči o zvířata.