Venkovní expozice obojživelníků a plazů ČR

V rámci projektu budou v areálu farmy Orlov vytvořena biotopová stanoviště pro jednotlivé druhy obojživelníků a plazů ČR. V expozici se účastníci na vlastní oči seznámí s daným živočichem, jeho biotopem a životním cyklem. Seznámí se s jeho výskytem, způsobem života, rozmnožováním a ochranou.

Projekt byl financován Středočeským krajem.

Expozice umožňuje seznámení se s celou herpetofaunou České republiky s odkazem na místní podmínky. Součástí expozice budou ukázky biotopů. Názornost expozice nahrazuje hodiny nudné výuky a umožní prožitkové seznámení se zvířaty, které jsou opomíjena a velmi obtížně viditelná ve volné přírodě. Vytvoření biotopových stanovišť jednotlivých ekosystémů, v kterých žijí obojživelníci a plazi, umožní seznámení s biotopy mokřadů, lesů a stepí. Pro každou skupinu zvířat je vytvořen samostatný informační materiál. Jde o ojedinělý projekt, který se zabývá naší herpetofaunou. Ucelená kolekce plazů a obojživelníků České republiky nebyla zatím nikde zpřístupněna. Expozice umožňuje názorně zkoumat a ukázat provázanost druhů zvířat s biotopy a ekosystémy. V současné době probíhá přesun expozice na nové místo, které umožní zpřístupnění expozice i v období prázdnin.