Zeměpisná olympiáda – celostátní setkání vítězů krajských kol kategorie A a B

Zeměpisná olympiáda  je soutěž ze zeměpisu pro žáky a studenty základních a středních škol. Je pořádána Geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou geografickou společností. Ve spolupráci našeho Ekologického centra s pořadateli z UK Praha proběhla v květnu 2014 a 2015 v našem ekocentru vícedenní soustředění vítězů krajských kol kategorie A a B.