Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině 2.etapa

20170308_072607

Projekt byl pokračováním projektu Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině. A stejně jako jeho první část byl finančně podpořen Středočeským krajem.

Projekt byl realizován s využitím dotace na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu z rozpočtu Středočeského kraje.

Průběh projektu a jeho plnění: 

  • Byla vydána praktické příručky Mokřady a vlhké louky cesta k vodě včetně obrazové přílohy
  • Byly zpracovány materiály k jednotlivým biotopům včetně jejich obyvatel
  • Byly realizovány workshopy v návaznosti na mokřady v oblasti Brdy a Příbramska
  • Byly vytypovány deštníkové druhy a zdůvodněn jejich dopad na biotop
  • Proběhla setkání a jednání s vlastníky půdy a hospodařícími subjekty (např. VLS s.p., Povodí Vltavy, Arcibiskupství pražské a další)
  • Připravili jsme mapu mokřadů v Brdech a na Příbramsku, která zahrnuje i lokality mimo soustavu Natura 2000
  • Zpracovali jsme návrh na výstavbu 3 tůní a jednoho mokřadů v lokalitě Orlov.
  • Proběhlo vyhodnocení projektu,
  • Byla stanovena strategie po skončení projektu k zajištění udržitelnosti projektu.

Zhodnocení Projektu:

Ukázalo se, že o zájem o mokřady je vzhledem ke klimatickým změnám velký. Dopady sucha z předchozích let vyvolaly zájem o tuto problematiku. V rámci projektu jsme poskytovali poradenství se zpracováním projektů na podporu zadržování vody v krajině. Zájem byl v roce 2019 i o způsob úpravy hospodaření na vlhkých loukách. Kromě již zapojených subjektů se na nás obrátily i samosprávy obcí v regionu.

Díky dotaci bylo možné rozšířit nabídku materiálu a realizovat tisk a grafickou přípravu příručky.

Byly zpracovány materiály k jednotlivým biotopům v návaznosti na jejich obyvatele. V rámci workshopů bylo poukázáno na možnost využití deštníkových druhů jako indikátorů stavu lokalit.

Velmi důležité bylo navázání spolupráce se stakeholdery, která bude pokračovat v přípravě dalších projektů realizovaných naším Ekologickým centrem Orlov.

Poskytnutá dotace umožnila zapojení dalších osob do EVVO a EP, a tím došlo k výraznému nárůstu zájmu o problematiku mokřadů v regionu Brdy. Zároveň došlo k nárustu zájmu i z jiných oblastí Český kras, Rakovnicko.

Negativem projektu byla nastalá situace s Covid-19, která utlumila některé připravované aktivity se školami.

Díky výsledkům projektu jej hodnotíme pozitivně. Domníváme se, že problematika mokřadů a vlhkých luk by měla být tématem dalších aktivit v rámci EVVO ve Středočeském kraji.

Zahájení realizace Projektu             1.8.2019

Ukončení realizace Projektu           31.7.2020