Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku - „Cesta po dně ztracených moří"

2016_08_05_0122

Území Národního geoparku Barrandien je nejcennějším geologickým územím v České republice a jeho využití v cestovním ruchu je prozatím minimální. Území Barrandienu je místem, které je heterogenní a má co nabídnout širokému spektru veřejnosti. Existuje zde velká nabídka cestovního ruchu, která ovšem není podpořena marketingovou kampaní či jinými možnými prostředky, které by zviditelnily tento potenciál území. Realizací projektu Národí geopark Barrandien:Příběhy pravěku-„Jedno velké dobrodružství“ vytvoříme produkt, který uceleným (komplexním) souborem služeb a zážitků, chceme zaměřit hlavně na následující cílové skupiny: děti, školní třídy v rámci vlastivědných výletů, rodiny s dětmi, zdravotně hendikepovaní, seniory a zájmoví příznivci geologie a paleontologie z celé republiky.