Zpět

Evropsky významná lokalita Újezdec – Planinský rybník a Kozor

V současné době pravděpodobně jedna z nejvýznamnějších lokalit z pohledu obojživelníků v celé ČR. V poměrně rozsáhlém území, jehož centrem jsou dva rybníky se zachovalými litorálními porosty, a které mimo ně zahrnuje i velmi pestrou mozaiku biotopů od různých typů luk a lesních porostů, přes drobné remízy, až po unikátní zaplavené plochy po historické těžbě zlata, si biolog připadá jak v „žabím ráji“. Velmi vzácné druhy, jejichž populace jinde počítáme v desítkách, max. ve stovkách jedinců, se zde vyskytují v počtech řádově odhadovaných na vyšší tisíce jedinců. Přestože je lokalita zahrnuta mezi evropsky významné pro kuňku obecnou, asi nejcennější je zde jedna z nejpočetnějších (ne-li nejpočetnější) populace velmi vzácného skokana ostronosého v ČR (minimálně vyšší tisíce jedinců). Kromě již zmíněných druhů obojživelníků se zde vyskytují tři druhy čolků (obecný, horský a velký), blatnice skvrnitá, skokan hnědý, skokan zelený a krátkonohý, ropucha obecná a rosnička zelená. Velmi zajímavá je ale např. i místní avifauna.

Přihláška

E-mail*