Herpetologické exkurze

 • Evropsky významná lokalita rybník Vočert a Lazy

  Unikátní lokalita, jejíž centrem jsou dvě větší vodní nádrže se zachovalými litorálními porosty.

  Kategorie: Herpetologické exkurze
 • Kotelský potok, Kotelské louky

  Unikátní a biologicky nesmírně cenný komplex kosených vlhkých luk s drobným rašelinným očkem a slatinou, kterým protéká neregulovaný, bohatě meandrující vodní tok lemovaný širokým pásem neudržovaných druhotných lužních porostů.

  Kategorie: Herpetologické exkurze
 • Evropsky významná lokalita Velký Raputovský rybník

  Unikátní lokalita zahrnující, mimo jiné, rybník s dobře vyvinutými a zachovalými litorálními porosty, velmi cennou slatinnou louku a opuštěnou pískovnu s řadou drobných tůní.

  Kategorie: Herpetologické exkurze
 • Evropsky významná lokalita Újezdec – Planinský rybník a Kozor

  V současné době pravděpodobně jedna z nejvýznamnějších lokalit z pohledu obojživelníků v celé ČR.

  Kategorie: Herpetologické exkurze
 • Bílý potok – Míšov

  Jedná se o pramennou část toku Bradava, která je nejvýznamnější lokalitou s výskytem raka kamenáče v České republice (jedná se také o součást stejnojmenné evropsky významné lokality).

  Kategorie: Herpetologické exkurze