Vočert a Lazy

Projekt ekocentra se bude věnovat EVL Vočert a Lazy a bude se zapojovat do ochrany této lokality.

Tato lokalita je zařazena v Natura 2000 jako EVL CZ0213066 . Této lokalitě je v poslední době věnována značná pozornost. Nejedná se sice o provádění praktických managementových opatření, nicméně byla zde realizována řada zoologických a botanických průzkumů a od roku 1998 tu probíhá pravidelný monitoring místních populací obojživelníků.

Projekt ekocentra se bude věnovat EVL Vočert a Lazy a bude se zapojovat do ochrany této lokality.

Tato lokalita je zařazena v Natura 2000 jako EVL CZ0213066 . Této lokalitě je v poslední době věnována značná pozornost. Nejedná se sice o provádění praktických managementových opatření, nicméně byla zde realizována řada zoologických a botanických průzkumů a od roku 1998 tu probíhá pravidelný monitoring místních populací obojživelníků. Tyto skutečnosti vyústily právě v zařazení lokality do našeho ukázkového programu, kde chceme vytvořit několik pracovních týmů z žáku základních a případně i středních škol, s kterými v pravidelných cyklech budeme navštěvovat tuto lokalitu. Přitom budou účastníci seznámeni s praktickým dopadem zásahů do ekosystému. Budou provádět a naučí se monitorovat lokalitu z pohledu herpetofauny, botaniky a entomologie. Prakticky se zapojí do realizovaných opatření v rámci schváleného managementu EVL. Pod vedením zkušených lektorů a pracovníků se budou podílet na  vytváření a přípravě dalších managementových opatření na této lokalitě. O celé akci bude veden pracovní záznam ve formě deníku, který bude včetně fotodokumentace umístěn na webových stránkách ekocentra. Vybraní účastníci se budou aktivně účastnit prezentací, které jsou plánovány ekocentrem. Tam seznámí své vrstevníky s vlastními poznatky a zkušenostmi z programu Natura  2000. Díky tomu, že budou pracovat a poznají princip správy oblasti zařazené do Natura 2000, stoupne jejich angažovanost v ochraně životního prostředí a zároveň na základě osobní zkušenosti budou předávat své poznatky mezi své vrstevníky, což povede k větší efektivitě než při pouhém učení.