Výukové pomůcky Lepidoptera ČR

Pod vedením zkušených pracovníků našeho muzea si budou účastníci vytvářet vlastní entomologickou sbírku na základě pozorování, odchovů a sběrového materiálu. Tato sbírka se stane výukovou pomůckou pro každou školu. Exponáty nebudou jen pouhými mrtvými tvory, ale pro účastníky projektu se každý exemplář stane živou vzpomínkou a umožní tak zpětnou vazbu a snadnější učení. Je přece lepší si říci, že tento druh jsme viděli na osice a bylo krásně slunečno, než „šprtat“ nezáživný text o tom, kde kdo žije. Vybudování a doplňování sbírky umožní i připravovaný materiál na CD – Hmyz, který seznámí s nejpočetnější skupinou živočichů. S jejich anatomií, systematikou, výskytem a zvláštnostmi. Tento materiál usnadní výuku v hodinách biologie.

Projekt finančně podpořen Středočeským krajem.