Čolek 2012

Projekt byl adresován především dětem, které mají extrémní zájem o biologii a environmentální výchovu. Našim cílem bylo oslovit tímto projektem školy, žáky 5. – 9. tříd ZŠ. Na základě doporučení výběru pedagoga utvořit skupinu, realizační tým 30-ti žáků, kteří v rámci hodin přírodopisu informovali ostatní spolužáky o průběhu celého projektu. 

Projet byl financován Středočeským krajem. 

 

Projekt byl adresován především dětem, které mají extrémní zájem o biologii a environmentální výchovu. Našim cílem bylo oslovit tímto projektem školy, žáky 5. – 9. tříd ZŠ. Na základě doporučení výběru pedagoga utvořit skupinu, realizační tým 30-ti žáků, kteří v rámci hodin přírodopisu informovali ostatní spolužáky o průběhu celého projektu. Vedli si deník, ve kterém jsou zapsány veškeré zajímavosti a poznatky z projektu.  V rámci projektu na základě udělené výjimky z ochrany přírody byly odchyceny jedinci čolků, kteří byly umístěny do nádrží. Zde byli rozmnoženi a pak vypuštěni zpět. Vajíčka byla umístěna v nádržích a děti sledovaly jejich vývoj a následnou metamorfózu larev. Ve stádiu velikosti larev 4–5 cm byly pro vysazeny do vodních nádrží, které byly pro tento záměr v areálu farmy Orlov zřízeny.  V následujícím roce pak probíhal monitoring výskytu a bylo zjištěno zvýšení počtu čolků v lokalitě a došlo tak k stabilizaci a záchraně populace čolků v lokalitě Orlov.