Zasaď si strom

Tento projekt bylzaměřen na ochranu lesa a poznání funkce lesa. Měl dvě části.

Projekt byl financován Středočeským krajem.

V první části se dozvíte pěkně od začátku, jak strom roste. Od semínka až po velký strom! Naučíme se rozeznávat základní druhy stromů. Řekneme si, jak je strom důležitý pro les a jak je les důležitý pro nás. Seznámíme se s ekosystémem stromu a se zvířaty, která v něm žijí. Zasadíme si vlastní semenáček a budeme sledovat, jak roste. Podle věkové skupiny se dozvíte o funkci lesa, jeho přínosu, ale i o ekosystému důležitém pro existenci lidstva. Skupiny starších účastníků se seznámí i s fotosyntézou a mechanismem produkce kyslíku. Zároveň si poopravíte některé zažité nepravdy.

Druhá část projektu je výsadba stromků v lese nebo ve městě po dohodě s příslušnou správou lesa či městské části. Zde budete mít možnost něco skutečně udělat pro sebe a pro les. Seznámíte se se svojí uhlíkovou stopou. Výpočet vlastní uhlíkové stopy vám přinese vskutku nečekané údaje. Poznáte, co můžeme udělat pro její změnu a jak je to vlastně jednoduché.