Den Země

V letošním roce jsme pro školy a další zájemce připravili týDen Země od 19. - 22. dubna 2016 v areálu Ekologického centra Orlov proběhnou komentované workshopy, prohlídky, přednášky, besedy pro školy. Program je připravený formou komentovaných prohlídek na kterých se seznámite s naučnou stezkou kozlíka Pepíka, budete mít možnost vidět ucelenou kolekci obojživelníků a plazů ČR.    Můžete si zahrát (eko)-logickou přírodovědnou hru.

Vzhledem k zájmu je návštěvu programu třeba zarezervovat na telefoním čísle 725  373 049

 


Dne 23. dubna 2016

v rámci Dne Země proběhne program pro širokou veřejnost a areál bude zpřístupněn od 10 - 17 hodin

Program 23. dubna 2016:

  • Procházku farmou po naučné stezce kozlíka Pepy

  • Expozici obojživelníků a plazů ČR

  • Komentovanou prohlídku 2. největšího muzea lišajů na světě

  • Workshopy - CHKO Brdy - nová situace kolem nás

  • Přednášku o ochraně přírody Brd

  • Slavnostní sázení stromu

  • Workshopy NATURA 2000 – ochrana přírody trochu jinak

  • (Eko) logicko - přírodovědné hry a soutěže pro celou rodinu

  • Velká rodinná soutěž o hodnotné ceny (Nový mobilní telefon Samsung a další)

Vstupné: dobrovolné - mrkev, jablka, tvrdé pečivo pro zvířata


Přiďte těšíme se na vaši návštěvu !

 

V rámci činnosti Ekologického centra Orlov o.p.s. se pravidelně koná v areálu střediska Orlov Den Země. Stejně tak i v roce 2016 proběhne tato akce, která naváže na formu zvolenou v roce 2013, kdy se celý areál farmy Orlov otevřel veřejnosti. Akci v loňském roce navštívilo více než 1000 lidí. Proto i v letošním roce chceme navázat ve stejném duchu. Na den Země 2016 připravujeme široký program a spoustu doplňkových akcí. Základem připravovaného programu je opět procházka celým areálem farmy Orlov, kde budou připravená jednotlivá stanoviště, která informují a seznamují návštěvníky s činností našeho ekocentra. Týden před  a po vlastním Dnu Země budou probíhat akce pro třídní kolektivy, které naváží na problematiku ochrany přírody.

Celá akce bude doplněna vhodnými soutěžemi pro celou rodinu, jednotlivé školní věkové kategorie i pro předškolní děti.