Provoz krajského střediska environmentální výchovy (rok 2018/2019)

Grygar-2

V rámci projektu došlo k vytváření technického a odborného zázemí areálu Orlov je důležité pro nabídku kvalitních vzdělávacích programů. V projektu se realizovaly opravy svépomocí. Počítali jsme se  zapojením odsouzených z blízké věznice. To bylo vedeno naší snahou maximalizovat přínos pro ekocentrum a na druhé straně minimalizovat náklady na opravy a pořízení potřebného vybavení pro hospodářská zvířata. Musíme konstatovat, že se nám podařilo navázat spolupráci s Věznicí Bytíz pouze z části. Vybraní odsouzení se zúčastnili některých aktivit Ekologického centra Orlov o.p.s Jejich zapojení do pracovní činnosti nebylo v tomto projektu dosaženo vzhledem k náročným opatřením, která jsou vyžadována a potřebují delší dobu přípravy než poskytl projekt. Navázaná spolupráce, ale bude využita v realizaci dalších projektů Ekologického centra Orlov o.p.s., kde jednání s vedením věznice o zapojení odsouzených budou realizována.

Finančně podpořeno Středočeským krajem. 

Termín realizace projektu: 3.8.2018 - 31.7.2019

V rámci projektu bylo zajištěno:
1)      Pořízení 50 ks židlí do přednáškového sálu Domu NATURA.
2)      Zakoupení 15 lavic a 30 židlí.
3)      Provedení opravy a vybudování oplocení pro hospodářská zvířata na areálu Orlov.
4)      Vybudování nové ubikace pro králíky. 
5)      Zapojení účastníků do nových aktivit, které byly díky rekonstrukcím umožněny.
6)      Zpracování nového programu pro areál Orlov.

Areál Orlov je 10,5 ha luk, vodních nádrží na kterých probíhají venkovní aktivity a tvoří zázemí pro terénní vycházky. Zároveň zde máme soustředěná hospodářská zvířata, která jsou využívána k vzdělávacím programům pro mateřské a základní školy. Areál Orlov ročně navštíví více než 8 tisíc lidí, proto bylo nutné provést opravy některých ubikací a oplocení výběhů tak, aby byla zajištěna bezpečnost pro kontakt návštěvníků se zvířaty. Bylo nutné dovybavit zdejší venkovní učebnu zařízením, opravit a pořídit nové některé zařízení pro chov hospodářských zvířat. Většinu úprav a oprav jsme realizovali svépomocí.

V rámci projektu došlo také k dovybavení Domu Natura 50 ks židlí pro konání besed a přednášek. Bohužel již nezbyly prostředky na pořízení multifunkční laserové tiskárny. Naplněn byl i dílčí cíl zaměřený na pořízení pomůcek pro terénní exkurze v areálu.

Zhodnocení Projektu 

Pozitivním přínosem projektu je doplnění zázemí pro organizování besed a přednášek v Domě NATURA. Zvýšení kapacity přednáškového sálu nám umožnilo realizovat besedy a přednášky s větší počtem účastníků. Rekonstrukce a dovybavení oplocení a ubikací hospodářských zvířat nám umožní zlepšit bezpečnost návštěvníků a zatraktivnit nabídku kontaktu s hospodářskými zvířaty. Doplnění pomůcek pro terénní aktivity umožnilo zapojit více účastníků do praktických činností v areálu Orlov a mělo pozitivní vliv na prožitek účastníků programů.

Negativem byla skutečnost, že se nám nepodařilo realizovat spolupráci s Věznicí Bytíz  na zapojení odsouzených do pracovních činností. Tato snaha, ale přinesla příslib této spolupráce v dalších projektech  Ekologického centra Orlov o.p.s.