Brdy geologický a paleontologický poklad Čech 2.etapa

Geo-27

Pokračování projektu Brdy geologický a paleontologický poklad Čech  a stejně jako jeho první část byl finančně podpořen Středočeským krajem.

Klíčové aktivity:

 • Vypracovali jsme materiál o geologické a paleontologické historii Brd.
 •  Zpracovali jsme materiál o geologických a paleontologických lokalitách v Brdech
 • Vypracovali jsme mapové podklady a informační materiály ve spolupráci s NM Praha a GÚ AV ČR
 • Vytiskli jsme materiály k Brdům
 • Spuštěna aplikace o geologii a paleontologii v Brdech, která obsahuje naučné stezky a doporučená místa v Brdech a Českém krasu
 • Připravili jsme trasy za poznáním geologie a paleontologie Brd a Českého krasu
 • Realizovali jsme komentované geologické vycházky do Brd a Českého krasu.
 • Realizovali jsme besedy a přednášky o Brdech a Českém krasu z pohledu geologie a paleontologie.
 •  Ve spolupráci s Národním muzeem Praha připravíme expozici významných objevů z Brd a Českého krasu, kterou doplníme rekonstrukcemi nalezených fosílií ve spolupráci s paleoartistou Ing. Janem Sovákem.
 • Vytvoříme podklady pro 3D animaci v zájmovém území.
 • Připravili jsme pilotní spuštění geoškol v regionu
 • Ve spolupráci s partnerskými školami jsme připravili aktivitu zaměřenou na geologii a paleontologii.

Zhodnocení projektu

Jak jsme věděli z 1. etapy projektu je velký zájem o informace o paleontologii a geologii Brd.

Zpracovali jsme novou naučnou stezku Z Jinec až na Olymp Brd a připravili další podklady do dalších připravovaných naučných stezek ve spolupráci s obcemi a AOPK ČR.

 V rámci projektu byla spuštěna aplikace o geologii na portále NaKoleiPěšky, kde jsme doplnili trasy využitelné pro školy, občany, samosprávy obcí a další zájemce.

Podstatnou částí byly geologické komentované vycházky, které získaly velkou oblibu.

Zájem o tuto aktivitu byl i v počtu 100 osob na jedné vycházce.

Je zřejmé, že tyto aktivity mají budoucnost, a proto se zaměříme na posílení kádru průvodců a rozšíření nabídek těchto vycházek.

Popularizace geologie a paleontologie se jeví jako vhodná forma environmentálního vzdělávání, protože na geologický vývoj navazují podmínky pro rozvoj stávající přírody.

Pozitivní přínos projektu je v otevření otázky vývoje regionu z pohledu geologie pro školy a připravovaný projekt Geoškol již přináší první kontakty, které budeme dále rozvíjet.

Projekt výrazně posílil kompetence vztahů k přírodě a k místu a naplnil tak oblasti kompetencí vymezené státním programem EVVO a EP 2016-2025.

Tato etapa nám umožnila odkrýt šířku vazeb vývoje krajiny v závislosti na její geologickém vývoji. Projekt nastolil mnoho možností dalšího rozvoje, které využijeme v dalších etapách. Negativem projektu byla situace spojená s Covid-19.

 Poskytnutá dotace sloužila ke krytí nákladů na činnost, které souvisely s činností projektu Brdy geologický a paleontologický poklad Čech 2.etapa 1.8.2019 – 30.9. 2020.