Barrandien - PŘÍBĚHY PRAVĚKU - JEDNO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Venceslav-brabek-a-dunkleosteus

Projet je zaměřen na poznávání geologického dědictví v rámci Národního geoparku Barrandien. Poznávání dědictví Barrandienu  je doprovázeno Věnceslavem Brábkem, který je uměle vytvořeným průvodcem. Tohoto průvodce vytvořil paleoartista Jan Sovák. P

rojekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

 

Národní geopark Barrandien zasahuje do tří krajů – Hlavní město Praha, Středočeský a Plzeňský kraj a jeho celková rozloha je 4 316,3 km2. Z toho ve Středočeském kraji 2121,2 km2, v Plzeňském kraji 1930,3 km2 a v Hlavním městě Praha 264,8 km2.

Hlavním průvodcem v Národním geoparku Barrandien bude Věnceslav Brábek, který objevil stroj času v Koněpruských jeskyních a společně s ním se budeme vydávat na cestu časem do dob trilobitů a dinosaurů.

Projekt je zaměřen na české a zahraniční návštěvníky s množstvím eventů skrz které nabízí nevšední zážitky při pobytu v Národním geoparku Barrandien. Spuštění v květnu 2020.

Součástí projektu Barrandien - PŘÍBĚHY PRAVĚKU - JEDNO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ jsou aktivity jako: 

  • program Geoškol - zapojení škol do výuky zaměřené na geologii a paleontologii zábavnou formou. Pořádání přednášek, seminářů, workshopů a do budoucna výměnných pobytů pro školní děti z jiných regionů ČR.  

Již dnes jsou zapojeny tyto školy:

o             ZŠ Bratří Čapků, Příbram

o             ZŠ Březové Hory, Příbram

o             Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice

  • Geovycházky - jsou vycházkami na geologické lokality spolu s odborným pracovníkem, který informuje veřejnost o zajímavostech okolí