Geoškoly - Praha

Akce-ortocerovy-lumek

Účelem projektu je pomoci dětem vytvářet vztah k přírodě a k svému okolí. Je důležité v nich pěstovat potřebu kontaktu s přírodou a podporovat jejich schopnost v ní existovat. Projekt je zaměřen na poznávání místní krajiny pomocí geologických vycházek tzv. geovycházek do přírody, které zážitkovou formou s prvky dobrodružství pomohou dětem získat vztah k místům, kde žijí

Geovycházky jim umožní poznat svoje okolí a naučí je prozkoumávat přírodu a životní prostředí stejně, tak jako geologické lokality nacházející se v jejich blízkosti.
Geologie má výrazný dopad na prostředí, v kterém žijeme. Neuvědomujeme si, že naše okolí bylo vytvářeno geologickými procesy před mnoha miliony lety. Dnes tedy chodíme po historii, která je příčinou složení rostlinstva, živočišstva v regionu, ale také odpovídá za demografický vývoj a rozvoj zemědělství a průmyslu.
V rámci vycházek budou dětem prezentovány ekologické děje a podporovány schopnosti a dovednosti zkoumání přírody na základě osobního prožitku.

Obsahem projektu je tvorba samotných geoškol, které vznikají na základě smluv o spolupráci se školami či školkami. V rámci takovéto spolupráce školy samostatně vytvářejí program věnující se geologickému dědictví, zatímco my poskytujeme „know-how“, podpůrné přednášky a komentované vycházky do přírody (geovycházky).

Hl. m. Praha se nedávno stalo partnerem Národního geoparku Barrandien a jelikož ve Středočeském a Plzeňském kraji projekt Geoškol již běží, chtěli bychom ho představit i pražským školám. Pražské školy se již v minulosti do projektových aktivit NGB zapojili, a tudíž víme, že náš projekt nezůstane bez odezvi. Náš projekt je dlouhodobý a pokus o přenesení do hl. m. Prahy je pilotní částí, kde chceme projekt v hl. m. Praze představit a udělat další průzkum zájmu pro další období. Na základě tohoto průzkumu bychom v budoucnu přizpůsobili program požadavků jednotlivých geoškol.