Rytíři našich vod

Rak-kamenac2

V rámci projektu se chceme zaměřit na oblast „Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech“, a to hlavně na ochranu ohrožených druhů živočichů vodních ekosystémů. Jak napovídá název projektu, projektem chceme podpořit ochranu raků v českých tocích. 

Cílem našeho projektu je představit chráněné živočichy v jejich přirozeném prostředí a přiblížit problematiku našich původních raků veřejnosti. Projekt upozorňuje na jejich ohrožení račím morem, ale také důsledkem lidské činnosti (změna toků, znečištění).

Projektové aktivity zapojí veřejnost do projektu přímo (workshopy, přednášky, konference), online (pomocí filmů, animací, internetová kampaň), či zprostředkovaně (komiks, brožurky, leporela).